Δραστηριότητα - Συνεντεύξεις
AddThis Social Bookmark Button

Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Δήμου Γρεβενών  προϋπολογισμού 12.300.000 Ευρώ

ΕΣΠΑ και προβλήματα -Ένταξη έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Δήμου Γρεβενών  προϋπολογισμού 12.300.000 Ευρώ».

 

Η παρουσίαση του έργου «Αντικατάσταση και επέκταση του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Γρεβενών και νέες δεξαμενές ύδρευσης» έγινε στις 14-7-2010 στο Δημαρχείο Γρεβενών από τον Δήμαρχο Γιώργο Νούτσο, τον Γεν. Δ/ντη της ΔΕΥΑΓ

Τοτίδη Επαμεινώντα και την εκπρόσωπο της μελετητικής εταιρίας Γεωργιάδου Μαρίας, μετά την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ.

 

Ο Δήμαρχος αναφερόμενος, εισαγωγικά, στο ΕΣΠΑ, επεσήμανε τη σημαντική καθυστέρηση προκύρηξης Μέτρων και ένταξης έργων, φαινόμενο ιδιαίτερα αρνητικό σε περιόδους σφιχτής οικονομικής συγκυρίας, που δεν απαντάει στην επιτακτική ανάγκη τόνωσης της αγοράς, μέσα από την αξιοποίηση των Ευρ. Κονδυλίων...

 

 

 

Οι εργαζόμενοι τις Περιφέρειας έπραξαν το καλύτερο δυνατό στο στάδιο της προετοιμασίας του ΕΣΠΑ, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση πως αυτό που δείχνει να λείπει παντελώς, είναι η ισχυρή πολιτική βούληση.

 

Ανάφερε μάλιστα δύο παραδείγματα προτάσεων για ένταξη στο ΕΣΠΑ που κακώς ακόμη δεν εντάχθηκαν:

 

α)  Λαογραφικό μουσείο Γρεβενών, η κατάθεση της πρότασης για το οποίο έγινε προ 6 μηνών κ ακόμη δυστυχώς δεν έχει παρθεί απόφαση ένταξής του. Είναι χαρακτηριστικό, τόνισε, πως ακόμα εκκρεμεί απ το Υπουργείο Πολιτισμού η απαιτούμενη έγκριση, παρά το ότι υπήρξαν κατ’ επανάληψιν οχλήσεις στη Γεν .Γραμματέα Πολιτισμού την κα Μενδώνη, χωρίς βέβαια καμία ανταπόκριση.

 

β) Σύστημα Αποκομιδής Απορριμμάτων, για το οποίο ενώ είχε εξασφαλιστεί  από την προηγούμενη ήδη κυβέρνηση το ποσό των 14 εκατ. Ευρώ, χρήματα τα οποία μπορεί να διαχειριστεί η Περιφέρειά μας, διαφαίνεται έντονα η τάση να παραχωρήσουμε το δικαίωμα αυτό σε άλλους, διαγράφοντας στην ουσία την προσπάθεια 3,5 κ πλέον χρόνων. Αν αυτό γίνει, τόνισε, η πολιτική ευθύνη που θα αναλογεί τόσο στο Γεν. Γραμματέα όσο και στο τοπικό βουλευτή κο Χαντάβα, θα είναι μεγάλη.

 

Ετοιμότητα του Δήμου, είπε ο Δήμαρχος, υπάρχει σε πολλά έργα: Οικιστικές Αναπλάσεις, Αναπλάσεις Δοξανίτη και Γρεβενίτη, Λαογραφικό Μουσείο, 3 Βιολογικοί Καθαρισμοί κλπ., τονίζοντας ότι υπάρχει ακόμη χρόνος, που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε.

 

Μπαίνοντας στην ουσία της συνέντευξης τόνισε πως μέχρι σήμερα δύο είναι τα έργα που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ: 1) Η προμήθεια εξοπλισμού για τη Διαχείριση Απορριμμάτων, προυπ. 370.000 ευρώ και 2) Η αντικατάσταση του δικτύου Ύδρευσης που παρουσιάζεται σήμερα, πρου. 12.300.000 ευρώ.

 

 
Επιλογές