Δραστηριότητα - Ομιλίες
AddThis Social Bookmark Button

«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ». Ευκαιρίες απασχόλησης – Στόχοι – Αποτελέσματα

Του Γιώργου Νούτσου

Κυρίες και κύριοι,

Χαιρετίζω την πρωτοβουλία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου του νομού Γρεβενών για την διοργάνωση της σημερινής ημερίδας.

Με μια θεματολογία σύγχρονη, απαιτητική και κυρίως επίκαιρη, επιχειρείται μέσα από αυτή να σκιαγραφηθούν από τη μια οι σύγχρονες εξελίξεις στις εργασιακές σχέσεις και στην κοινωνική ασφάλιση και από την άλλη η πορεία ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας, η συμβολή των ΜΜΕ στην ανάπτυξη αυτή, καθώς και η πρόκληση της 4ης προγραμματικής περιόδου με τις ευκαιρίες που συνεπάγεται για την ικανοποίηση στρατηγικών και στόχων, που ήδη έχουν τεθεί και διεκδικείται η υλοποίησή τους.Ζητούμενο όλων των παραπάνω, όπως εύλογα γίνεται αντιληπτό, είναι να αποτυπωθεί εμπράκτως η επίδρασή τους στην επίλυση του πλέον σημαντικού σήμερα προβλήματος στη χώρα μας και ιδιαίτερα στα Γρεβενά, που δεν είναι άλλο, από την ενίσχυση της απασχόλησης και την πάταξη της ανεργίας.

 

Αν θέλαμε να προχωρήσουμε σε κάποιες παραδοχές για την κατάσταση που επικρατούσε μέχρι και λίγα χρόνια πριν στο νομό μας, θα έπρεπε ουσιαστικά να προβάλλουμε την μονότονη, επαναλαμβανόμενη και τετριμμένη εικόνα μιας μικρής, αραιοκατοικημένης και με ελάχιστες αναπτυξιακές δυνατότητες τοπικής κοινωνίας. Μιας περιφέρειας που για χρόνια, ισορροπούσε μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας, χωρίς αισιοδοξία, χωρίς ελπίδα και κυρίως χωρίς προοπτική.Ευτυχώς όμως κυρίες και κύριοι, αυτή η γκρίζα εικόνα ανήκει πια στο παρελθόν.

Μέσα από τις κοινές πολιτικές Ευρώπης και Ελλάδας, πολιτικές που διαπνέονταν από περιφερειακή λογική και στόχευαν στη σταδιακή σύγκλιση και την περιφερειακή ανάπτυξη, τα πράγματα άρχισαν σταδιακά να αλλάζουν. Σήμερα, μετά την αξιοποίηση τριών Κοινοτικών Πλαισίων και εν αναμονή του τέταρτου, μπορούμε κάλλιστα να ισχυριστούμε, πως δικαιολογημένα νιώθουμε αισιόδοξοι.

Η περιφέρεια αποτελεί πλέον ξεκάθαρο αναπτυξιακό στόχο της κυβερνητικής πολιτικής, καθόσον αποτελεί πρωθυπουργική δέσμευση πως το 80% των πόρων του 4ου Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013, θα διατεθεί για την ανάπτυξη της Περιφέρειας. Τα Γρεβενά καινοτομώντας διαρκώς, στοχεύοντας ψηλά και εκμεταλλευόμενα το πολιτικό τους προσωπικό, βγαίνουν οριστικά από την απομόνωση, καθίστανται φύσει και θέσει το κέντρο της χώρας μας, αποκτούν νέες υποδομές και εκσυγχρονίζουν τις υπάρχουσες, εκμεταλλεύονται τα ασύγκριτα φυσικά τους πλεονεκτήματα, ανταποκρίνονται με καταπληκτική ωριμότητα στο στοίχημα που τέθηκε να καταστούν μέχρι το 2010 καθ ολοκληρίαν «πράσινος νομός», με βιοκαλλιέργειες, οικολογική συνείδηση και εναλλακτικό τουρισμό.Όλα τα παραπάνω βέβαια, είναι φυσικό να επιδρούν και να επηρεάζουν τους δείκτες απασχόλησης. Η ανάπτυξη ενός τόπου δεν είναι μια έννοια μονοσήμαντη. Είναι μια διαρκής διαδικασία, που συνθέτει δημιουργικά την άνοδο του βιοτικού επιπέδου, με την ποιότητα ζωής, τις περισσότερες ευκαιρίες, την οικονομική αναβάθμιση και φυσικά την αιμοδοσία ενός τόπου με νέες δημιουργικές δυνάμεις, που προστρέχουν να εκμεταλλευτούν τα νέα ελκυστικά δεδομένα.

Κυρίες και κύριοι,

Ο Δήμος Γρεβενών, μπαίνει και αυτός δυναμικά στο παιχνίδι της ανάπτυξης και κυρίως σε εκείνο το επίπεδο, που στοχεύει στην άμβλυνση της περιφερειακής ανισότητας και στην ανάδειξη περισσότερων  ευκαιριών απασχόλησης για τους συνδημότες μας. Σχεδιάζει ήδη πολιτικές, που στοχεύουν στην διευκόλυνση της καθημερινότητας του πολίτη, στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του, στην παροχή πιο ολοκληρωμένων υπηρεσιών, στην ολοκλήρωση εκείνων των υποδομών, που θα καταστήσουν κέντρο και περιφέρεια, πόλη και τοπικά διαμερίσματα, ισότιμους πόλους τοπικής ανάπτυξης.Για να το πετύχει αυτό, καλείται να χρησιμοποιήσει όλα τα σύγχρονα χρηματοδοτικά  μέσα. Καλείται να προσαρμοστεί στα δεδομένα της 4ης προγραμματικής περιόδου και βέβαια να προετοιμαστεί έγκαιρα και κατάλληλα. Στα πλαίσια αυτά έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία ώστε πολύ σύντομα να αποκτήσει σύστημα διαχείρισης ISO 9001 και να καταστεί τελικός δικαιούχος, αποκτώντας το δικαίωμα του φορέα ανάληψης και εκτέλεσης έργων της 4ης Προγραμματικής Περιόδου.

Οι Οριζόντιες Δράσεις του Θησέα, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτ. Μακεδονίας, το Πρόγραμμα Πίνδος, το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο και οι Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα θα είναι  πλέον αντικείμενα της καθημερινής μας ενασχόλησης. Στόχος η εξεύρεση πόρων για την χρηματοδότηση της ανάπτυξης, για την άμβλυνση των ανισοτήτων, για την καταπολέμηση της ανεργίας και την αύξηση κατ’ επέκταση της απασχόλησης.Ένας στόχος όχι εύκολα υλοποιήσιμος, αν αναλογιστεί κανείς την προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί για να εθιστούν οι τοπικές κοινωνίες με τις έννοιες των συγχρηματοδοτούμενων ή αυτοχρηματοδοτούμενων έργων, με την ανάγκη της συνύπαρξης ιδιωτικών και δημόσιων κεφαλαίων και πολύ περισσότερο με την λογική της παραχώρησης της χρήσης δημοτικής περιουσίας για εύλογο χρονικό διάστημα, σαν αντιστάθμισμα για την επένδυση ιδιωτικών κεφαλαίων στην κατασκευή δημοτικών και κοινωφελών υποδομών.Είναι καιρός επιτέλους να πάψουμε να δαιμονοποιούμε το ιδιωτικό κεφάλαιο, χαράσσοντας από κοινού, τοπικοί άρχοντες και κοινωνία, το πλαίσιο της ύπαρξης και λειτουργίας του και  αξιοποιώντας το προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και φυσικά του κάθε πολίτη ξεχωριστά.Το πρόσφατο παράδειγμα της κατασκευής υπόγειων χώρων στάθμευσης, νέου Δημαρχείου και πολυχώρου μέσα από τη διαδικασία της Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα και οι αντιδράσεις που προκάλεσε, επιβεβαιώνουν του λόγου το αληθές.

Κυρίες και κύριοι,

στα πλαίσια αυτά, ήδη ο Δήμος Γρεβενών μέσω του εγκεκριμένου Σχεδίου Τοπικής Πρωτοβουλίας Απασχόλησης, που εντάχθηκε στο 3o ΠΕΠ Δυτ. Μακεδονίας. με τίτλο «Δημοτική Πρωτοβουλία Απασχόλησης Γρεβενών» και συγκεκριμένα στον Άξονα 1 «Διεύρυνση Ευκαιριών Απασχόλησης – Μείωση της Ανεργίας» και στο Μέτρο 1.3 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης»  που χρηματοδοτείται κατά 75% από το  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και 25% από Εθνικούς Πόρους, προχώρησε στην υλοποίηση δράσεων  Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας. Ειδικότερα:

 1. Στις δράσεις συμβουλευτικής, που περιελάμβαναν τόσο ατομικές όσο και ομαδικές συνεδρίες από επιστημονικό προσωπικό, πήραν μέρος 60 άνεργοι, υποστηριζόμενοι στους τομείς:
 • Συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης
 • Ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων
 • Επαγγελματικού προσανατολισμού
 • Καλλιέργειας και ανάπτυξης τυχόν υφιστάμενων επαγγελματικών δεξιοτήτων
 • Πληροφόρησης για θεσμικά, εργασιακά και νομικά θέματα
 • Εισαγωγής στο απαιτούμενο εργασιακό ήθος, με προσομοίωση σε εργασιακό περιβάλλον
 • Τεχνικής ανεύρεσης εργασίας, σύνταξης βιογραφικού,  παρουσίασης εαυτού,  προετοιμασίας για συνέντευξη με τον εργοδότη.
 • Παρακολούθησης των επωφελούμενων τόσο, κατά τη διάρκεια κατάρτισής τους, όσο και κατά τη διάρκεια ένταξής τους στην αγορά εργασίας κ.α.
 1. Στις δράσεις Κατάρτισης πήραν μέρος 70 άνεργοι, αποκτώντας ειξιδικευμένες γνώσεις: 
 • στην κατασκευή παραδοσιακών προϊόντων από ξύλο - 18 άνεργοι.
 • σε τομείς έργων ανάπλασης, ανακαίνισης χώρων – 12 άνεργοι. 
 • στην παραγωγή και εμπορία τοπικών παραδοσιακών προϊόντων διατροφής – 17 άνεργοι, 
 • σε τομείς πρασίνου και περιβαλλοντικών θεμάτων – 11 άνεργοι. 
 • σε τομείς προβολής, προώθησης τοπικών προϊόντων, οικοτουρισμού και περιβαλλοντικών θεμάτων – 12 άνεργοι
 1. Στη δράση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (STAGE) πήραν μέρος 60 άνεργοι σε αντικείμενα σχετικά με τις πράξεις του επιχειρησιακού σχεδίου στην περιοχή παρέμβασης.

 Τέλος με τη σύσταση της Ομάδας Συνεργαζόμενων Φορέων (ΟΣΦ) η εφαρμογή της Τοπικής Πρωτοβουλίας Απασχόλησης στην περιοχή των Γρεβενών με απτές δράσεις προχώρησε με γρήγορους ρυθμούς και σίγουρα συνέβαλε στο να επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, που είχαν κατά κύριο λόγο να κάνουν με την ενίσχυση της απασχόλησης, την πάταξη της ανεργίας και κυρίως την προετοιμασία των συνδημοτών μας να αντιμετωπίσουν με περισσότερα εφόδια την πρόκληση της ενσωμάτωσής τους κάποια στιγμή στην αγορά εργασίας.

Κυρίες και κύριοι,

Θα ήθελα κλείνοντας να πω, πως ο τόπος μας έχει ανάγκη από την παρουσία όλων μας. Με κοινωνική συναίνεση και κυρίως συμπόρευση στα μεγάλα και σημαντικά, είναι βέβαιο πως μπορούμε να καταφέρουμε πολλά.

Εμείς, σαν Δημοτική Αρχή, τοποθετώντας στην πυραμίδα των προτεραιοτήτων μας δράσεις και ενέργειες που προάγουν το κοινό καλό, είμαστε αποφασισμένοι να τραβήξουμε μπροστά. Στόχος όλων μας θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη του τόπου μας και η διασπορά των ωφελειών που θα επιφέρει, σε όλους ανεξαίρετα τους συμπολίτες μας.  Στην κατεύθυνση αυτή ζητούμε τη στήριξη όλων. Ζητούμε κυρίως την ενεργοποίηση των απλών πολιτών, των καθημερινών ανθρώπων, εκείνων που θα κληθούν έτσι κι αλλιώς να επωμιστούν κάποια στιγμή τα αποτελέσματα των πολιτικών μας.

 Αν αυτό συμβεί, τότε ναστε σίγουροι πως οι μέρες και τα χρόνια που θα ακολουθήσουν θα διακαιώσουν τις επιλογές μας, θα δικαιώσουν κι όλους εσάς που μας εμπιστευτήκατε.

 Σας ευχαριστώ